Windows 7

Yamicsoft Windows 7 Manager 4.0.4 โปรแกรมเพิ่มความเร็วให้กับ Windows 7

  Yamicsoft Windows 7 Manager 4.0.4  : Windows 7 Manager เป็นโปรแกรมแบบ All in one เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำความสะอาด Windows 7 ของคุณ มีความสามารถมากถึง 30 รูปแบบ เวอร์ชั่นนี้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและการลบไฟล์ Registry ที่ไม่จำเป็นจนทำให้เครื่องอืด และจัดรายเอียดข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น   Changes in 4.0.4: JumpList Quick Launcher updated to v4.1 Live Update updated to v2.2   Homepage Changelog Download